Beskrivning

Roten som SAET använder växer vilt i Ebros flodkant. Floden mynnar ut inte långt från Barcelona. Roten skördas cirka 350km uppströms nära spanska staden Zaragoza. Efter att rötterna skördats så rätas de ut och kapas till bitar på 15cm varefter de torkas. Torkningen görs för att nå lång hållbarhet. Eftersom rötterna växer vid flodkanten varierar tillväxten mycket p.g.a översvämningar vilket händer då och då. Många barn runt Spanien växer naturligt upp med kunskapen om lakritsrotens existens och hur den skördas och kan användas.

Smaken kan skilja mellan olika växtområden runt om i världen.