NORÐUR SALT

Geotermisk energi, 100% havssalt.
Det är ingen slump att Norður Salt ligger i Breiðafjörður. Förutom att vara ett naturreservat är det ett spektakulärt land- och havslandskap med grunt vatten, små fjordar och en myriad av rev. Redan 1753 ansågs det vara lämpligt för salttillverkning, flödet av det rena arktiska havsvattnet in i viken och närheten till geotermiska varma källor ger idealiska förutsättningar för miljömässigt hållbar saltframställning.